Proces digitalizace

Digitalizace kina především znamená  nahrazení klasického filmového projektoru novým digitálním projektorem . Nedílnou součástí digitálního kina je i server, který přehrává digitální data a dodává do projektoru signál ve vysokém rozlišení.  Pro digitální kino, musí jednotlivé komponenty i celý systém splňovat  standard "DCI"   tj. Digital Cinema Initiative.  DCI Specification, Version 1.2. (pdf)
Server poskytuje na výstupu také vícekanálový audio signál, který lze zpracovat stávajícím audio Dolby procesorem. U starších systémů se doplní  vhodný převodník.
Klasická filmová distribuční kopie je nahrazena "balíčkem" digitálních dat tzv. DCP ( Digital Cinema Package ). Tyto data musí být nakopírována na pevný disk serveru.
K distribuci DCP může sloužit běžný přenosný disk - celovečerní film zabere přibližně jen 60GB.  V budoucnu bude možné přenášet tento distribuční datový balíček přes rychlou datovou síť, nebo internet.
Data v distribučním datovém balíčku DCP jsou zašifrována z bezpečnostních důvodů jako ochrana proti zneužití a pirátství.
Šifrování lze nastavit tak, že data jsou platná pouze pro konkretní kino a čas. K dešifrování slouží "klíč", který distributor spolu s datovým balíčkem DCP pošle obsluze kina.  Tento klíč, který se nazývá Key Delivery Message zkráceně "KDM" se do kina zašle  běžným  e-mailem. Bez klíče nelze  film promítat.
Digitální kino lze vybavit také technologií pro 3D,  nebo dodatečně rozšířit na 3D a mít možnost promítat v poslední době populární 3D filmy.
K tomu slouži přidavná jednotka, která se zařadí mezi  server a projektor  např. systém DOLBY 3D Digital Cinema   a  jednoduchý doplněk projektoru.