Konstrukce lávek, rámů plátna, nosných prvků pro opony, táhla, ...

Kino či multifuknční sál, to není jen technika, ale také hromada konstrukcí skrytých za portálem.

Nejen v nových rekonstrukcích je potřeba čas od času realizovat modernizaci, ať již proto, že nějaké zařízení dosloužilo, nebo třeba jen pro větší variabilitu využití sálu. Častým požadavkem poslední doby je posun rámu plátna či dráhy maskovací opony tak, aby se zvýšila plocha pódia určeného k akcím jiného typu, než je promítání filmů v kině.

Umíme tyto konstrukce nejen navrhovat a projektovat, ale také finálně realizovat. Co tedy můžeme nabídnout?

  • Návrhy kovových konstrukcí pro zavěšení rámu opony
  • Návrhy lávek, ať již funkčních jako komunikační koridor, nebo určených pro umístění reproduktorů za projekční plochu
  • Návrhy příhradových konstrukcí určených pro zavěšení elektrických projekčních ploch
  • Finální realizaci konstrukce na místě