Registrace ochranné známky

Úřad průmyslového vlastnictví zaregistroval pod číslem přihlášky 511488 naši ochrannou známku - stylizované písmeno D ve čtverci - jako značku našich filmových aktivit (digitalizace kin, distribuce, provozování kina Dukla, filmová a reklamní postprodukce).